top of page

EL PRIMER GRAN PAS

censar.jpeg

César Sánchez

15-03-2021


Arran de la trasposició de diferents directives europees de residus, l'Estat espanyol afrontarà aquest 2021 l'aprovació d'una nova Llei de Residus que, pel que sembla pel que apunta en el seu esborrany, per fi farà el primer gran pas per a afrontar l'erradicació de l'amiant en el nostre territori.

Segons diverses informacions periodístiques (https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-03-12/todos-los-ayuntamientos-deberan-censar-los-edificios-con-amianto-para-su-retirada.html), la nova Llei de Residus obligarà a tots els municipis a realitzar un cens d'instal·lacions amb amiant i a presentar un pla per a la seva retirada. Aquesta informació haurà de ser pública i compartir-se amb les administracions autonòmiques competents perquè es pugui fer un correcte seguiment de la seva eliminació.

Aquesta fita és conseqüència de desenes i desenes d'entitats socials que han treballat durant els últims anys per a posar de rellevància l'amenaça de l'amiant, durant tant de temps silenciada. I més concretament de la plataforma social que ha exigit la inclusió del cens com a primer pas en aquesta nova Llei de Residus (https://seom.org/images/manifiesto_ley_integral_amianto_100720.pdf).

Ara només falta que aquesta nova Llei vegi la llum, que la hi doti de mitjans per a la seva execució i que el compromís real de les administracions envers les víctimes potencials de l'amiant passi a ser una realitat.

bottom of page