top of page
  • detectamiant

La detecció de cobertes de fibrociment per al cens d'amiant ja és aquí


L'administració pública ja disposa d'una eina per a la detecció de cobertes de fibrociment de cara a l'elaboració del cens dels materials amb amiant que han de realitzar els ajuntaments. 


DetectA Neural Net està elaborant els censos de cobertes de fibrociment mitjançant l'anàlisi d'imatgeria per satèl·lit i aèria perquè les diferents administracions locals puguin complir amb gran part del requeriment de la Llei de residus (7/2022) pel que fa al cens de materials amb amiant.


Per altra banda, el nostre objectiu també és informar degudament els propietaris de les conegudes uralites, del material que tenen sobre els seus caps i de les nefastes conseqüències d'un mal ús o un desamiantat sense les precaucions necessàries. Recordem que és fals que "si no es toca no desprèn amiant", el fibrociment té una vida útil i un cop finalitzada ja pot estar desprenent fibres a l'ambient.

4 views0 comments
bottom of page